Eitt steg nærare gondolbane i Sula - erstatningsbustader vart diskutert:

Ingen ville stoppe Flakk sine planar no

Onsdag ettermiddag diskuterte det faste utvalet for plansaker i Sula kommune kor vidt Flakk Gruppen skal få gå vidare med planane om ei gondolbane eller ei. Ingen tok til orde for å stoppe utbyggaren no.

Blir det gondol her? På sidene av Molværsbrauta i Langevåg kan det kome ei gondbolbane - slik teikningane til Flakk-gruppen ser ut per no. Men om Flakk-gruppen får gå vidare med prosjektet kan det i arbeidet med planarbeidet bli stilt krav om at det blir greia ut andre trasear.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Det faste utvalet for plansaker består av formannskapet.