Kreftforeningen og forskere med ny storsatsing på hjernekreft

Dei siste tre åra har Kreftforeningen latt pengane gå til arbeid med kreftformer som har lav overlevingsrate. For sjølv om det finst mange kreftformer der dei fleste overlever og blir friske, finst også formene med meir dystre statistikkar.

Leiar: Rolf Bjerkvig skal leie arbeidet med den nye gruppa. Kreftforeningen har finansierer forskinga.  Foto: Nicki Twang

Nyheter

I år skal pengane gå til hjernekreft og spiserørskreft.