Gir Nye Veier ansvaret for eksportvegen E136

Regjeringen vil i Nasjonal Transportplan 2022–2033 legge strekningen E136 Vestnes - Dombås inn i porteføljen til Nye Veier.

Helge Orten leder transportkomiteen på Stortinget.  Foto: Terje Engås

Nyheter

Det foreslås at Nye Veier får ansvaret for å utbedre strekningen for bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet, og tiltakene skal inkludere breddeutvidelse, forbikjøringsfelt i stigninger, utretting av kurver, siktutvidelser, oppgradering av avkjørsler, rassikring og konkrete trafikksikkerhetstiltak.