Kvinnedagen:

Kvinner kjemper for å ha med partneren på fødselen

Mens 8. marskomitéene kjemper for forsvarlig fødsel- og barselomsorg, kjemper kvinner for å ha med seg partner gjennom hele fødselen under koronapandemien gjennom en felles emneknagg.

Hadde ikke klart det alene: Reite er glad for at hun fikk sitt første barn før koronapandemien brøt ut. Hun ikke hadde klart å gå gjennom fødsel og barseloppholdet alene som førstegangsfødende i dag.  Foto: Privat.

Nyheter

Årets markering av kvinnedagen foregår digitalt. 8. mars-komitéen i Oslo har i forkant av markeringen lagt ut årets hovedparoler i sine sosiale medier. En av dem er «Forsvarlig fødsel- og barselomsorg i hele landet», også under koronapandemien.