Lover kamp for å stoppe Møreaksen

Frps Frank Sve hevder det er fullstendig uaktuelt for partiet å inngå forlik med regjeringen om Nasjonal transportplan så lenge Møreaksen står som et prioritert prosjekt.

Kamp: leder i transportkomiteen Helge orten (H) jobber for Møreaksen. Frank Sve (Frp) lover kamp for å få prosjektet stoppet.  Foto: BJØRN BRUNVOLL, Romsdals budstikke

Nyheter

– Jeg har snakket med mine folk på Stortinget. Det er helt uaktuelt for oss å sikre flertall for transportplanen dersom Møreaksen står der, sier Sve.