Orten: At E136 Romsdalen er eit mindre vegprosjekt kan også vere ein fordel

Men heller ikkje Helge Orten veit når Nye Veier kan starte utbetring av E136.

Treng krabbefelt: E136 opp bakkane forbi Verma. E136 går under namnet Eksportvegen.  Foto: Google

Nyheter

Krabbefelt på E136 opp bakkane ved Verma ligg inne i Nasjonal Transportplan fram til 2023. Det gjer også nødvendig utbetring av E136 Flatmark–Monge–Marstein. Prosjekta er oppført med til saman 1,4 milliardar kroner. Krabbefeltet blir omtalt som gryteklart. Men no er det ingen som veit når det blir oppstart.