Kommunetilsett må betale miljøbot

Ein tilsett i Ålesund kommune har fått eit førelegg på 25.000 kroner i samband med ulovleg behandling av miljøavfall.

Førelegg: Politiadvokat Hanne Egeness opplyser at førelegget på 25.000 kroner er vedtatt. Saka er dermed avlutta. Arkiv  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Ålesund kommune hadde ikkje løyve til å behandle CCA-impregnert trevirke, og i februar i år blei det kjent at kommunen må betale 250.000 kroner i bot som straff for brot på forureiningslova.