Der er plast til alle

Håpet må vere at dei unge blir flinkare enn oss. Costa Rafn syner gode takter allereie.

Not-hal: Costa Hrafn, Ragnheiður Jónsdóttir og Marco Mintchev har si fulle hyre med å slite opp vegnrestar frå moloen i Geilevika - og vert oppmuntra av familiehunden.   Foto: Bjørn Halvorsen

Nyheter

11-åringen frå Flisnes i Ålesund kjem dragande med eine sekken tyngre enn den andre. Skrot-lassa er mest større enn han sjølv. Men opp i containeren går dei.