Klager på glorete hall

Fargerik plasthall vekker reaksjoner

Ikke alle synes det er vakkert med fargerike plasthaller. En grunneier på Ellingsøya har fått varsel om tvangsmulkt fra Ålesund kommune, men ikke på grunn av fargevalget.

Rubbhall: Fargerik rubbhall på en eiendom på Ellingsøya, samt øvrig bruk av eiendommen har medført klager.  

Nyheter

I slutten av februar kom det inn klage på to plasthaller på en eiendom på Ellingsøya, den ene i svært glorete farger, ifølge klagen. I tillegg reagerte klageren på at det lagres bilvrak, busser, maskiner og konteinere på eiendommen. Klager mener at eiendommen på den måten fremstår mer som et næringsareal.