Innkjøpssjefen hardt ut mot strengere innkjøpskrav: – Har hatt uheldige konsekvenser

For et halvt år siden innførte Ålesund kommune strengere krav for innkjøp med Oslomodellen. Innkjøpssjefen mener det har hatt uheldige konsekvenser.

Forholdsmessighet: – Vi ønsker å videreføre disse krava, men det vi ber om er forholdsmessighet, sier Jonny Rune Indrevåg i Ålesund kommune. .   Foto: Camilla Hjelmeseth

Nyheter

Kommunestyret i Ålesund vedtok i juni 2020 å innarbeide Oslomodellen i kommunens innkjøpsstrategi. Det betyr at det stilles strenge krav til kommunens kjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg.