Planlegger plantejakt til under én million kroner:

Jakter rynkeroser, men må la parkslireknene stå

Mye mindre penger til å fjerne uønska plantearter, gjør at jakten må konsentreres til rynkeroser, kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks.

Rynkerose: Fremmede plantearter som rynkerose er blant artene som er prioritert fjernet.  

Nyheter

Det varsler Statsforvalteren i Møre og Romsdal i et brev til Ålesund kommune og seks entreprenører rundt om i fylket som det er inngått rammeavtaler med.