Stengt etter ras:

Jordras stenger miljøstasjon

ÅRIM har stengt Nøsa miljøstasjon i Brattvåg på grunn av jordras.

Ras: Nøsa miljøstasjon i Hellandsvegen i Brattvåg er stengt inntil videre etter et jordras inne på anlegget.   Foto: ÅRIM

Nyheter

Nøsa miljøstasjon er en av ÅRIMS ni stasjoner. Denne ble stengt fredag, etter at det ble varslet om utgliding av jord- og fyllmasser fra et område som vender ut mot sjøen. Stasjonen ligger på et nedlagt avfallsdeponi.