Ålesund kommune innførte strengere innkjøpskrav for et halvt år siden:

Nå må reglene justeres

Er det nødvendig at leverandører til Ålesund kommune må fylle ut et skjema der de forsikrer at de verken er terrorister eller korrupte?

Innkjøp: Innkjøpssjef Jonny Rune Indrevåg og hans stab må utarbeide en justert innkjøpsstrategi.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Det var Dag Olav Tennfjord (H) som stilte spørsmålet da formannskapet tirsdag behandla ei sak om anskaffelsesstrategi. Etter et halvt år med den såkalte Oslomodellen i alle anbudskonkurranser, ber kommunedirektøren om justeringer. Etter hennes mening fungerer ikke Oslomodellen godt nok i Ålesund.