Se tegninger

Slik kan renseanlegget på Kvasneset bli seende ut

Onsdag var det nok en gang informasjonsmøte om planene for det omstridte kloakkrenseanlegget på Kvasneset. Her ble det blant annet lagt fram tegninger og forskjellige alternativer for plassering på neset.

Plasseringen av de ulike alternativene for renseanlegg på Kvasneset  Foto: Asplan Viak

Nyheter

Under informasjonsmøtet som ble avholdt digitalt, fortalte Henning Myrland, oppdragsansvarlig i Asplan Viak, om de konkrete alternativene til kloakkrenseanlegg på Kvasneset som nå er under arbeid.