Bekymra for Ålesunds næringsliv:

– Det er utrolig vanskelig for næringslivet å forberede seg på en plutselig nedstenging

Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv, er bekymra for hvordan de nye tiltakene og nedstengingen i Ålesund vil ramme næringslivet.

Kan ikke ta regninga aleine: Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv, sier at Virke jobber for at næringslivet ikke må ta regninga aleine når plutselige nedstenginger skjer - som nå i Ålesund.  Foto: Virke

Nyheter

Nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen Virke har flere medlemmer i Ålesund i ulike bransjeområdet, og Bergmål ytrer bekymring for disse nå som Ålesund kommune har iverksatt ytterligere tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.