Her er tiltakene for Ålesund, Sula og Giske

På fire dager har Ålesund fått 23 nye smittetilfeller. Nå innfører Ålesund, Sula og Giske strengere tiltak for å prøve å slå ned utbruddet.

Kommuneoverlege Olav Mestad i Ålesund kommune.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Flere av de som sitter i kriseledelsen i Ålesund kommune, deriblant ordfører Eva Vinje Aurdal, og kommunelegene Olav Mestad og Jonas Vegsundvåg beskriver situasjonen som uoversiktlig.

Derfor har nå kriseledelsene i Ålesund, Sula og Giske gått sammen og vedtatt en lokal forskrift om strenge koronatiltak som gjelder ut 11. april. Dette gjør de etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Tiltakene kan bli forlenget.

Dette er tiltakene

Forskriften inneholder følgende tiltak:

 • Treningssenter skal holde stengt. Unntak for rehabilitering og opptrening individuelt eller mindre grupper.

 • Ingen idrettsaktivitet for personer over 20 år innendørs. Det samme gjelder blant annet øvelser, trening, prøver, korps og teater. Profesjonelle toppidrettsutøvere er unntatt disse reglene.

 • Plikt til å bruke munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde en meter avstand. Dette gjelder blant annet på butikker, kjøpesenter, serveringssteder, kollektivtransport, taxi (både passasjer og sjåfør), tros- og livssynshus, og andre aktiviteter. Dette gjelder for ansatte på disse plassene, men ikke der det er iverksatt andre tiltak som bruk av visir, skillevegger eller lignende. Barn under 12 år er unntatt, samt de med medisinske årsaker.

 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder skal holde stengt.

 • Universitet, høyskole og fagskoler skal holde lokalene stengt. Undervisningen skal skje digitalt. Det gjelder også lokaler som blir brukt til opplæring eller undervisning av personer over 20 år i grunnskole/ videregående/voksenopplæring.

 • . Biblioteker og lesesaler kan være åpent. Stedene kan åpne lokalene dersom undervisningen er avhengig av for eksempel praktiske forsøk.

 • Forretninger med skjenkebevilling skal ikke utøve denne. Det er altså alkoholskjenkeforbud.

 • Påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

 • Forbud mot gjennomføring av arrangement, unntak er livsynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert dåp, bryllup osv. I disse arrangementene kan det ikke være mer enn 20 personer på faste tilviste plasser, unntatt gravferd som kan ha inntil 100.

 • Andre offentlige steder og virksomheter der det skjer kultur-, underholdnings eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal stenges. For barn og unge under 20 år kan man fortsette med organiserte kultur- idretts og fritidsaktiviteter. For voksne kan man fortsette utendørs. Toppidrettsutøvere kan fortsette som normalt.

 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder skal holde stengt.

 • Museum skal holde stengt.

 • Svømmehaller, badeland, spa-anlegg, hotellbasseng og lignende må stenge. Skolesvømming, organisert svømmetrening for personer under 20 år, og organiserte kurs er unntatt regelen.

Forskriften kan leses i sin helhet på Ålesund kommunes nettside.

– Tredje bølge

Videre informerte kommuneoverlege i Ålesund, Olav Mestad om hvorfor situasjonen er uoversiktlig. Smitteubruddet i Ålesund stammer fra flere kilder og er delt i flere grupperinger.

Blant annet er fire personer fra Ålesund kommune innlagt på sjukehus med koronaviruset - én får intensivbehandling.

De fleste er smittet av den britiske mutanten, men der er også én liten gruppe som er smittet av en annen mutant.

Utbruddet som har utspring fra en student ved NTNU har fortsatt usikker smitteveg.

Én person som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen er smittet. Vedkommende har foreløpig ikke smittet noen andre, opplyser Mestad.

Tredje trinn ved Aspøy skole og tiende trinn ved Kolvikbakken ungdomsskole er i karantene. Det samme er en kohort på til sammen 35 barn fra Fremmerholen barnehage. Til sammen er 365 personer i karantene i Ålesund.

– Det ser ut til at vi er på veg inn i en tredje bølge, sier Mestad.

Konsekvenser av utbruddet

Onsdag 17. mars kom de første tilfellene i utbruddet: Fem nye smittetilfeller i Ålesund kommune på samme dag, etter en langt stillere periode. De påfølgende dagene har ytterligere 18 personer fått påvist koronaviruset - deriblant to ansatte ved Ålesund sjukehus.

Lørdag ble de to nyligste tilfellene bekreftet. Hittil har utbruddet hatt følgende konsekvenser:

 • Hele tiende trinn ved Kolvikbakken ungdomsskole er i karantene
 • Tredje trinn ved Aspøy skole er i karantene
 • Treningssenteret Family Sports Club Nørve er stengt etter å ha hatt besøk av koronasmittede
 • Helsesekretærer ved Kipervika legekontor er smittet
 • Ansatte ved Ålesund sjukehus er smittet
 • Én smittet er innlagt på sjukehus og får intensivbehandling. Til sammen er fire personer fra Ålesund innlagt.
 • En kommuneansatt ved virksomhet for psykisk helse og rus er smittet
 • Omfattende nedstenging for Ålesund, Sula og Giske
 • En kohort i Fremmerholen barnehage er i karantene

Fem på gata:

Dette mener folk om de nye tiltakene: – Det er kjipt at treningssentrene stenger

Tiltakene Ålesund kommune la frem på pressekonferansen klokka 14 søndag har vekt litt reaksjoner, men mange har også vært forberedt på at dette kom til å skje. De fleste mener Ålesund har sluppet unna de verste tiltakene før nå.