Holder ikke mål:

Her er de verste kloakkutslippene i Ålesund – kan hindre nye utbygginger

Av 17 avløpsanlegg i Ålesund er det kun et renseanlegg på Hessa, Aspøya og Åse som overholder rensekrava. Verst er forurensningen fra anleggene i Larsgården og Breivika som skal ta hånd om kloakk fra 15.000.

Utslipp: Ulovlige kloakkutslipp og manglende rensing kan stoppe nye utbyggingsplaner i Ålesund. Flyfoto av Breivika og utover mot Lerstad og Åse og bysentrum, Hessa og Sukkertoppen. Deler av Ellingsøya til høgre, med noen av øyene i Ellingsøyfjorden, fra venstre Svinøya og Lerstadholmen - og videre Lille Kalvøya og litt av Vikholmen.  Foto: Roger Engvik

Nyheter

Sist uke holdt Ålesund kommune sammen med Statsforvalteren i Møre og Romsdal pressekonferanse om alvorlige brudd på utslippstillatelsen fra kommunens avløpsanlegg. Konsekvensen kan bli full stopp for nye utbyggingsplaner i hele kommunen. Det er riset bak speilet som Statsforvalteren flagger. I så fall kan det bli kjedelig få nye boliger i byen. Det er varslet at også Sula straks kan få kniven på strupen av samme grunn.