Proppfullt av forhistorisk aktivitet:

Midt-alternativet minst berørt av kulturminner

Det er registerert over 1.000 funn av forhistorisk aktivitet på Kvasneset og oppretta ti nye automatisk freda lokaliteter etter arkeologiske undersøkelser. Det midterste alternativet for plassering av nytt kloakkrenseanlegg blir minst berørt.

Kvasnes: Kongshaugen mellom Kvasnes og Veibust. Med sine gravrøyser og enda ti nye freda områder etter arkeologiske undersøkelser.   Foto: Dronefoto Aaron Johnston

Nyheter

Arkeologene har gjort mange funn og oppretta ti nye automatisk freda lokaliteter etter undersøkelser på Kvasneset, går det frem av en pressemelding fra Ålesund kommune.