Seier han stolar på fagfolka:

Dette svarar ordføraren på kritikken

Sula-ordførar Jim Arve Røssevoll (Ap) minner om at prosessen med eit reinseanlegg for lengst er på overtid. Han ser ikkje for seg å utsetje saka.

Mykje informasjon: Sula-ordførar Jim Arve Røssevoll legg ikkje skjul på at det er ei tung sak med mykje informasjon, men stolar på informasjonen fagfolka kjem med i Kvasnes-saka. – Hadde fagfolka meint at vi ikkje burde lagt reinseanlegget til Kvasneset hadde det sjølvsagt stilt seg annleis, seier Røssevoll.   Foto: Marius Simensen (arkivfoto)

Nyheter

Mangelfulle digitale folkemøte kan føre til vedtak på sviktande grunnlag når politikarane i juni skal ta stilling til forprosjektet for kloakkreinseanlegget på Kvasneset.