Ber om at det blir skote meir jerv

Tapstala på sau og lam er store. Samtidig greier ein ikkje å felle kvoten på jerv gjennom lisensjakt. Difor må ein få hjelp frå Statens naturoppsyn.

Drepen: Sau som vart funne drepen av rovdyr, mest truleg jerv, i fjella nær Valldal i fjor haust.   Foto: Hans Martin Gjedrem

Nyheter

Det meiner Rovviltutvalet for Fjord kommune. Og dei har forslag til tiltak: