Manglende 80-skilting på innfartsvegen:

– Det hadde vært rimelig komisk å se avisoppslag om at «17 personer ble bøtelagt for å kjøre for sakte»

At folk ikke holder fartsgrensa på innfartsvegen i Ålesund er et irritasjonsmoment for Mads Vestad Abrahamsen. Han ville prøve å gjøre trafikkbildet bedre, og klaga til Vegvesenet.

Vil ha endring: Mats Vestad Abrahamsen ønsker en endring i skiltingen, eller rettere sagt manglende skilting, på innfartsvegen i Ålesund.  Foto: Lene Flataker

Nyheter

– Jeg kjører fra sentrum til Fremmerholen hver dag, og jeg ser at trafikkbildet ikke har forandra seg. Man blir jo «lettere frustrert». Så jeg skreiv en klage til Statens vegvesen hvor jeg ytra min frustrasjon over manglende 80-skilting på strekninga, sier Mads Vestad Abrahamsen og ler.