Her ligg oljelensene klare i tilfelle det blir eit havari

Her er leiar for oljevernberedskapen i Kinn kommune, Kim Hjelle, og inspiserer oljelensene som ligg klare dersom dramaet på Stadhavet endar med eit havari.

Her viser oljeverleiar i Kinn Kommune, brannsjef Kim Hjelle fram lensene som ligg lagra ved kaikanten i Måløy.  Foto: Erling Wåge/Fjordenes Tidende

Nyheter

(Fjordenes Tidende:) Onsdag kveld har det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika» som driv rundt utanfor kysten utan motorkraft og utan mannskap om bord kome inn om den norske grensa på 12 nautiske mil.