Kommunane i Nordfjord:

Gjev ikkje opp kampen for Strynefjellet

Nordfjordrådet oppmodar Stortinget innstendig om å legge inn oppstart av bygging av ny tunnel på riksveg 15 Strynefjellet.

Riksveg 15: Riksveg 15 må rassikrast med ein lang tunnel. Det meiner Nordfjordrådet. (Arkivbilde)   Foto: Terje Engås

Nyheter

Ny tunnel over Strynefjellet vil erstatte dei 40 år gamle, smale, usikre og bratte tunnelane med ny heilårsopen, trygg og rassikker veg over fjellet mellom aust og vest, seier Nordfjordrådet i ein uttale til Stortinget.