Ålesund må ha ny organisering av avfallsselskapene:

Fusjon eller ut av ÅRIM

Det bør jobbes videre med en fusjon mellom Bingsa Gjenvinning og ÅRIM. Går ikke det, bør Ålesund trekke seg ut av ÅRIM og la Bingsa ta seg av all avfallshåndtering i kommunen.

Vil ha fusjon: Bingsa Gjenvinning og ÅRIM tråkker til dels i hverandres bed på Bingsa. Det bør det blir en slutt på, mener kommunedirektøren.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Det skriver kommunedirektøren i ei sak til formannskapet som handler om hvordan avfallshåndteringa skal organiseres i framtida. Konklusjonen til kommunedirektøren er den samme som i en rapport fra et eksternt konsulentselskap.