Eleven ble trakassert av læreren på en barneskole i Ålesund:

Ordføreren har bedt om unnskyldning

Fylkesmannen mente at eleven ikke hadde et trygt og godt skolemiljø. Nå har ordfører Eva Vinje Aurdal bedt om unnskyldning.

Gjorde feil: – Kommunen har gjort en feil, og det har jeg bedt om unnskyldning for, sier ordfører Eva Vinje Aurdal.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det var i mai 2017 at det som da het fylkesmannen i Møre og Romsdal, ga foreldrene til eleven medhold i en klage etter den såkalte mobbeparagrafen som ble gjort gjeldende året før. Eleven følte seg krenka og trakassert av en lærer i fire år, og fylkesmannen slo fast at skolen ikke hadde gjort nok for å gi eleven et trygt skolemiljø.