18 sjukeheimsleger protesterer mot nedlegging av sjukeheimsplasser:

– Umulig å gjennomføre forsvarlig helsehjelp

– Demensomsorg handler om vold, utagering, aggresjon og orienteringsvansker - ikke bare om å bli litt glemsk.

Protesterer: Atten sjukeheimsleger i Ålesund advarer mot å legge ned sjukeheimsplasser. Peder Melteig, Maria Hellevik, Kjetil Selliseth Lereng og Camilla Brandal sier at et slikt vedtak ikke lar seg gjennomføre i praksis.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Maria Hellevik, Camilla Brandal, Kjetil Sellieseth Lereng og Peder Melteig er alle ansatt i Ålesund kommune som sjukeheimsleger. De mener at et vedtak om å legge ned 83 sjukeheimsplasser rett og slett ikke lar seg gjennomføre. I en kronikk i dagens avis signert av 18 sjukeheimsleger, beskriver de situasjoner som slett ikke er uvanlige for dem som jobber i omsorgssektoren.