Må i dialog med idrettslagene på nytt:

Sprekker med over 50 millioner kroner

Skisseprosjektet fra totalentreprenøren til Spjelkavik Arena viser ein entreprisekostnad på 240,5 millioner kroner. Det er 53 millioner kroner mer enn budsjettert.

Storhall: Den ny storhallen i Spjelkavik får navnet Spjelkavik Arena, og skal ligge rett inntil Spjelkavik ILs kunstgrasbane.   Foto: Illustrasjon

Nyheter

Det betyr at prosjektkostnaden er oppe i 300 millioner kroner. I den gjeldende økonomiplanen til fylkeskommunen var det satt av 251 millioner kroner.