Sjukeheimslege: – Det er jo i så fall heilt skandaløst

Lege Kjetil Lereng saknar ein grundig økonomisk kostnadsanalyse av kuttforslaget for sjukeheimane i Ålesund.

Viser motstand: Fire av sjukeheimslegane som går ut mot nedlegging av sjukeheimsplassar i Ålesund. Fv. Peder Melting, Maria Hellevik, Kjetil Lereng og Camilla Brandal.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ålesund kommune får millionbøter fordi dei ikkje har nok sjukeheimsplassar. Utskrivingsklare pasientar på sjukehus kostar kommunen 5.167 kroner for kvart liggedøgn.