Vil gi disse eiendommene fritak for eiendomsskatten

Kommunedirektøren og formannskapet i Ålesund tilrår at et hundretalls eiendommer får fritak for eiendomsskatt.

Fritak: Waldehuset er foreslått unntatt eiendomsskatt på grunn av historisk verdi. 

Nyheter

Eiendommene det er snakk om er enten eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylket eller staten, som det heter i eiendomsskattelovens § 7, eller har historisk verdi.