– Vi håper å rette opp i misforståelsene

Utsetter pumpefristen etter massive misforståelser

Beboere i vestenden av Brusdalsvatnet og andre får utsatt frist til å si hva de mener om plassering av en ny pumpestasjon tilknyttet det nye vannbehandlingsanlegget som skal bygges.

Pumpestasjon: Leteområde for pumpestasjon i Fremmerholen. Tidligere inntegnet alternative plasseringer ( se grønne prikker) er tatt bort, og hele det gule området er aktuelt som leteområde for ny pumpestasjon. Blått område er Brusdalsvegen 208, der det nye vannbehandlingsanlegget skal ligge. Lillevatnet til venstre, Brusdalsvatnet til høgre.   Foto: Ålesund kommune/Asplan Viak

Nyheter

– Ja, vi utsetter høringsfristen til 1. mai. Vi ser at det som er lagt fram kan gi misforståelser, og det ønsker vi ikke, sier prosjektleder Elin Nerem i Ålesund kommune.