98 står på venteliste:

Kutt rammer sårbare barn – lang venteliste for barn og foreldre som ønsker hjelp

I et år der skolene stengte og «alle» snakket om de sårbare barna, har Ålesund kommune kuttet i tilbudet for sårbare barn og familier. Familiestøttende tjenester har sprengt kapasitet og svært lange ventelister.

Lang ventetid: – Vi klarer ikke å få gitt barn, unge og familiene deres hjelp og støtte så raskt som mulig, på grunn av lang ventetid, sier Hildur Alvestad, virksomhetsleder for Familiestøttende tjenester i Ålesund. Fra venstre: Amalie Larsen Håvoll, familieveileder, Elisabeth Halsebakke, grunnskoleteam, Cathrin Olsen, psykologspesialist, Hildur Alvestad, virksomhetsleder og Laila Grytten, avdelingsleder.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Det var en revolusjon for vår hverdag da vi fikk hjelp. Det eneste vi syntes var synd, var at vi ikke hadde fått dette tidligere, sier en far bosatt i Ålesund kommune. En av dem som har fått hjelp fra Familiestøttende tjenester.