Frank Kjøde går av med pensjon:

Mediehusleiar gjennom 40 år takkar av

Redaktør og dagleg leiar i Mediehuset Nyss, Frank Kjøde (68) har meldt til styret i mediehuset at han ønskjer å avslutte arbeidsforholdet for å gå av med pensjon. Styret vil no starte arbeidet med å finne ny leiar for mediehuset, og Frank Kjøde har sagt seg villig til å stå i stillinga fram til ny leiar er på plass.

Takkar av: Frank Kjøde pensjonerer seg etter 40 år som mediehusleiar.  Foto: Terje Engås

Nyheter

(Nyss): Frank Kjøde takkar av og prosessen med å finne ein ny dagleg leiar og redaktør for Mediehuset Nyss er i gang.