– Det er uaktuelt å skille mor og far. De har vært gift i over 60 år, så det hadde vært vanskelig

Kari Sandlis foreldre venter fortsatt på ledige langtidsplasser, 16 måneder etter at de fikk det innvilga. I mellomtiden er de blant dem som tar opp korttidsplasser andre personer venter på.

Tar opp plass: – Korttidsplasser er jo egentlig beregna for dem som skal komme seg etter sjukehusopphold og de som trenger avlastning, så de tar jo opp korttidsplasser som noen andre venter på å få, sier Kari Sandli. Begge foreldrene hennes oppholder seg på korttidsavdeling i påvente av ledig plass på langtidsavdeling.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– At kommunen ser for seg at det skal gå bra å kutte i sjukeheimsplassene, er helt forferdelig og veldig skremmende. Det er allerede for få plasser, og nå skal de kutte enda mer. Det er fortvilende for de eldre som trenger plassene, og for pårørende som står i en vanskelig posisjon.