Underskriftsaksjon på Sæbø, fryktar masseturisme:

– Vi seier nei til å gjere Sæbø sentrum om til ein omlastingsstasjon for gruppeturistar

Folk på Sæbø har starta underskriftsaksjon fordi dei fryktar at masseturisme frå opplevingsskip kan øydeleggje bygda.

Sæbø: Her skal turistane frå opplevingsskip gå i land på Sæbø. Området må først terrorsikrast.   Foto: Møre-Nytt

Nyheter

(Møre-Nytt:) – Vi vil vere progressive, ekte og relevante. Vi ønskjer å satse på turismen, men på fjorden og dei lokale sine premissar. Vi ber kommunen stoppe opp, ta ein fot i bakken, og hindre at fjorden blir styrt ovanfrå og ned.