Opposisjonen enig om fellesforslag - kan bli jevnt i kommunestyret:

Slik vil de unngå nedlegging av institusjonsplasser

Opposisjonspartiene i kommunestyret har blitt enige om et fellesforslag - med tiltak og innsparinger - som de mener gjør at kommunen unngår nedlegging av institusjonsplasser.

Opposisjonen: F.v. Ole G. Steen (PDG), Monica Molvær (H), Thorbjørn Fylling (Frp), Eldar Eilertsen (Pensjonistpartiet) og Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista).  Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Torsdag skal saka om sjukehjemskutt opp i kommunestyret. Kommunedirektøren har lagt fram to alternativer – å legge ned 83 institusjonsplasser fordelt på fire institusjoner, eller en hel institusjon. Dette for å spare om lag 60 millioner kroner.