Ålesund kommunestyre:

Legger ikke ned sjukeheimsplasser

Ingen sjukeheimsplasser skal legges ned i Ålesund. Det har kommunestyret vedtatt med én stemmes overvekt.

Ikke flertall Den politiske posisjonen fikk ikke flertall for sitt forslag til innsparinger i helse- og omsorgssektoren.. Her er deler av Arbeiderpartiets gruppe. Fra venstre: Svein-Rune Johannessen, Siv Katrin Ulla, Geir Ove Leite og Sindre Nakken  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Debatten om nedlegging av sjukeheimsplasser har vært voldsom, og flere av politikerne ga også uttrykk for at dette var noe av det vanskeligste de har vært med på.