Kutt i lavterskeltilbud - og lang venteliste for barn og familier:

Barnevernet: Høyere terskel for å få hjelp

Lederen for barnevernet frykter de langsiktige konsekvensene av kutt i lavterskeltilbud for barn og familier.

Merker kuttene: Virksomhetsleder Lene Solheim ved Ålesund og Fjord barneverntjeneste.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Det vi frykter er konsekvensene på sikt, hvis barn og familier ikke får lavterskeltilbud og hjelp tidlig. Det kan føre til at flere får større problemer og at flere på sikt får bruk for hjelp fra barnevernet.