Folkehelseundersøkelsen:

Folk fra Søre Sunnmøre er mest fornøyd med livet

De fleste har det også «fole godt» i Møre og Romsdal, og tre av fire trives i stor grad i nærmiljøet sitt. Det viser resultatet av den store folkehelseundersøkelsen i fylket.

Svært god tilgang: 93 prosent av deltakerne i folkehelseundersøkelsen fra Møre og Romsdal opplever at de har en god eller svært god tilgjengelighet til natur- og friluftsområder.  Foto: Gorm Kallestad/NTB

Nyheter

– Vi sendte ut invitasjon til om lag 54.000 personer i fylket til å delta, og fikk svar fra 24. 967 personer. Den eldste som har svart er 97 år gammel, forteller fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap).