Kommuneoverlegen vil møte elevråda

Kommuneoverlege Olav Mestad har svart elevene på Blindheim ungdomsskole som er bekymra over smittevernet. Samtidig planlegger kommunen et møte med alle elevråda på ungdomsskolene.

Svarte elevene: Kommuneoverlege Olav Mestad i Ålesund kommune.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Ålesund kommune er i gang med å planlegge et nettmøte på Teams med alle elevråda på ungdomsskolene. Her vil kommuneoverlege og helsesjukepleier delta, sier Olav Mestad.