Har nærare 250 medlemmar:

Derfor kjempar dei mot Sula-gondolen

Sikkerheit, omsynet til eigne innbyggjarar og framtida til komande generasjonar er blant dei viktigaste argumenta «Vern om Sula» har mot gondolbana i Sula.

Styret i Vern om Sula: Består av Kim Jacobsen, Ingvild Molvær De Iacovo, Synnøve Ingebrigtsen Molvær, Sunniva Molvær, Ståle Vegsund og Fritz Wahl.   Foto: Vern om Sula

Nyheter

I oktober 2019 kom nyheita om at Flakk Gruppen ønskjer å byggje ei gondolbane frå Devoldfabrikken til Rundhornet.