Klart ja fra Sula-politikerne - nå kan Flakk-gruppen starte planarbeidet

– Vi er godt fornøyde med at kommunestyret ga oss et klart og tydelig signal.

Fikk grønt lys: Flakk-gruppen kan nå starte arbeidet med å lage en områdeplan med tanke på å etablere en gondol med start fra Devoldfabrikken. Det er Knut Flakk (i midten) fornøyd med. Her sammen med prosjektleder Terje Devold og Kari Mette Ski, daglig leder på Devoldfabrikken.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det var Knut Flakks umiddelbare reaksjon rett etter at Sula kommunestyre med stort flertall vedtok at Flakk-gruppen skal få sette i gang ei områderegulering av et større areal på Sulafjellet og i Langevåg. Ei slik regulering er første steg i planene om en gondol opp på fjellet.