Undersøkelse:

Flertall for Romsdalsaksen

Hvordan skal vi i framtida krysse Romsdalsfjorden? 41 prosent av de spurte vil ha Romsdalsaksen, 27 prosent vil ha fortsatt ferje, mens 24 prosent vil ha Møreaksen. Åtte prosent har ikke gjort seg opp noen mening.

Møreaksen: Vegprosjektet består mellom anna av ei bru over Julsundet. Møreaksen kommer dårligst ut i en spørreundersøkelse som er utført for Folkeaksjonen MuM (Møre uten Møreaksen).  Foto: MØREAKSEN AS

Nyheter

Og Romsdalsaksen har flest tilhengere i alle de tre fogderiene, mest på Nordmøre, minst i Romsdal.