Stortinget vedtar skipstunnelen i kveld

Stortinget vedtar Stad skipstunnel i kveld. Dermed passeres siste hinder i en årelang kamp for tunnelen.

Vedatt: Stortinget fatter i kveld det endelige vedtaket om bygging av Stad skipstunnel. Slik kan skipstunnelen se ut når den står ferdig i 2025-26.. Illustrasjonen viser innseilingen fra Kjøde − i den nordlige enden av skipstunnelen.  Foto: Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta

Nyheter

Debatten i Stortinget er ventet å begynne rundt klokka 16.30. Til grunn for debatten ligger en enstemmig innstilling fra transportkomiteen om at skipstunnelen skal bygges. Selve avstemningen kommer til slutt i det som ligger an til å bli en sen kveld på Stortinget.