Ferjebiletten kuttes med fem til ti kroner

35 millioner til billigere ferjer i fylket

Regjeringen setter av 35,8 millioner kroner i revidert budsjett til å kutte prisen på ferjene i Møre og Romsdal med ti prosent.

Ferje: Ferjeprisene kuttes med 10 prosent. Det vil gjøre en ferjetur i fylket fra fem til 10 kroner billigere  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Et kutt på ti prosent betyr at en billett for personbil ligger an til å bli kuttet i snitt med mellom fem og ti kroner for en tur. En tur som etter rabatt koster 80 kroner vil nå få en pris på 72 kroner.