Nytt steg på vegen for Hafast

Skal greie ut bruer og røyrtunnel

Innan 1. april neste år vil ein vite kva alternativ som er aktuelle for ferjefri kryssing av Sulafjorden.
Nyheter

Statens vegvesen har no bestemt kven som skal utarbeide forprosjekt for bruer over Sulafjorden og Halsafjorden på E39.