Kun to reiselivsbedrifter konkurs på Sunnmøre

Stor konkursfrykt i reiselivet

Det er stor konkursfrykt i reiselivet viser en ny undersøkelse fra Virke. I revidert budsjett forlenger regjeringen støtteordningen for næringer med særlig stort omsettingsfall til november.

Omstilling: Reiselivssjef Tom Anker Skrede i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre sier at kun to medlemsbedrifter har gått konkurs under pandemien.  Foto: Destinasjon Ålesund & Sunnmøre

Nyheter

I undersøkelsen fra næringsorganisasjonen Virke svarer 35 prosent av medlemsbedriftene at de er i stor fare for å gå konkurs. konkurs. Reiselivet har vært blant bransjene som er blitt hardest rammet av nedstengingene under koronapandemien. Reiselivsbedrifter i områder med langvarig nedstenginger er de som rapporterer om de største problemene.