Mot realisering av nytt hyttefelt

Setrevegen hyttefelt i Stryn kan få grønt lys for ni meter høge fritidsbustadar.

Setrevegen hyttefelt: Dette hyttefeltet skal etablerast sør for parkeringsplassen ved Stryn Vinterski. Detaljreguleringa for feltet skal opp for teknisk utval onsdag.  Foto: SKISSE: AALAND ARKITEKTKONTOR

Nyheter

(Fjordingen): Detaljreguleringa for det nye hyttefeltet sør for parkeringsplassen ved Stryn Vinterski, skal handsamast av teknisk utval onsdag med tilråding om godkjenning.