Ungdom ruser seg mer: – Alle kjenner noen som driver med det

Ungdommen selv, og en rapport som har undersøkt nærmere, forteller at ulovlige rusmidler er lettere tilgjengelig for ungdom nå enn før.

Ungdomsrådet: Nicolai Kløvning og Julia Pater-Walderhaug er klare på hvordan ungdom som ruser seg bør bli møtt av voksne.  Foto: Camilla Hjelmeseth

Nyheter

– På videregående kjenner alle noen som driver med det, sier Julia Pater-Walderhaug. Hun er leder i ungdomsrådet.