Ny rapport: Ingen hus blir råka av lukt frå reinseanlegg på Kvasneset

Rapport frå Norconsult viser at hus i nærleiken av det planlagde kloakkreinseanlegget på Kvasneset i Sula ikkje blir råka av lukt.

Reinseanlegg: Sula og Ålesund har eit par år jobba med å utgreie kloakkreinseanlegget på Kvasneset i Sula.   Foto: Morten Hjertø

Nyheter

I ei pressemelding tysdag kveld med tittel «Ingen hus berørte av lukt frå miljøanlegg på Kvasnes» skriv Ålesund kommune at eit område på fem kilometer ut frå Kvasnes er kartlagt for å undersøke lukt.