«Top secret» og ødelagte rovfuglreir:

Enda flere hønsehaukreir er ødelagt

Ikke bare er hønsehaukreir i Blindheimslia i Ålesund ødelagt av skoghogst. Også to reir til den totalfreda hønsehauken er ødelagt i Stigenakken i Engesetdalen etter omfattende trehogst.

Ødelagt: Skoghogst i Engesetdalen har ødelagt to hønsehaukreir. Rovfuglen er rødlistet og totalfredet. Her står Leif Gunnar Aasen i kjøresporet til hogstmaskinen ovenfor reirtreet. Reiret er markert med rød ring.   Foto: Oddvar Olsen/Faunafokus

Nyheter

– Det var aktivitet i hønsehaukreira både i fjor og i forfjor, men etter at skogen ble tatt ned og fuglene ble forstyrra, er det slutt. Det har vært unger hvert år, i 10-15 år, sier Leif Gunnar Aasen. Han var onsdag på befaring i Stigenakken sammen med ornitolog og faunaekspert Oddvar Olsen i Fauna Fokus.